من و تو

 

سلام،من سميراهستم،همون نويسنده وبلاگ خانوم كوچولو،22 سالمه ودانشجوي كامپيوتر(سخت افزار) دانشگاه آزادهستم،......خودمومعرفي كردم تابدونين باچه جورشخصيتي طرف هستين وبتونين بهترقضاوت كنين........البته من چندتاهمكارهم دارم كه اونهاخودشون به موقعش ميان وخودشونومعرفي ميكنن،البته عضوجديدهم ميپذيريم......
يه چندوقتي ميشد كه تصميم گرفته بودم يه وبلاگ راه بندازم كه توش دخترهاوپسرهاحرف دلشونوبزنن وازهم بگن وازانتظاراتشون وازعلايقشون وازمشتركاتشون وازمواردي كه هميشه باعث سوتفاهم ميشه .......خلاصه كه يه جايي كه هردوگروه بتونن حرفهاشونوبزنن ودرددلشون روبگن وازهم گله كنن،.......اولين باري كه احساس كردم بايداين كاروبكنم،زماني بودكه يه جاخوندم دختراهمشون گرگن وكثافتن ،يامثلا جاهاي ديگه امكان نداره كه به پسرهاهزارتالقب هوس بازو عياش وفلان وفلان ندن واينهاهمه بخاطراينه كه ماهموخوب نميشناسيم،مانميدونيم وخيلي وقتهانميتونيم بفهمهيم دليل هركدوم ازكارهاي طرفمون چيه.......نميدونم شمادراين موردچي فكرميكنين،ممكنه بعضيهاباشن كه فقط نيازداشته باشن جسم طرفشونوخوب بشناسن وچيزاي ديگه زيادواسشون مهم نباشه،ممكنه بعضيهاباشن كه باخودشون فكركنن اين لوس بازيهاچيه وبگن كه فلاني دكون بازكرده وفلاني اتاق مشاوره راه انداخته وفلاني زرزيادي ميزنه و....،ممكنه بعضيهاباشن كه اينقدرازدست جنس مخالف كشيده باشن كه ديگه به هيچ صراطي مستقيم نشن وديگه اصلانخوان درموردش حرف بزنن ويه ديدمنفي 1000(1000-) پيداكرده باشن وبه همه بدوبيراه بگن والبته به من بيشترازبقيه........نميدونم ،بهرحال ممكنه خيليهاباشن كه بااين قضيه حال نكنن وخوششون نيادوبخوان مسخره بازي دربيارن........اماخوب،درمقابل يه سري هستن كه دوست دارن بيشتربدونن،دوست دارن بدونن دوست دخترشون(پسرشون) چرايه وقتهايي ازيه چيزايي ناراحت ميشه كه مسخره به نظرمياد،دوست دارن بدونن چراسرمسائلي كه به نظراونهااهميت نداره،طرفشون اينهمه قيل وقال ميكنه،دوست دارن بدونن چرابااينهمه عشقي كه به طرفش داره،ولي بازهم اونوكامل نداره وياطرفش عشقش روباورنداره،يه سري هستن كه به اصطلاح شكست خورده هستن،قلبشون شكسته واحساس ميكنن همه چيزشونوازدست دادن،يه سري هستن كه فكرميكنن علامه دهرن وهمه چيزرودرموردجنس مخالف ميدونن(عزيزمن،همه چيزكه محدودبه جسم اون نميشه كه توفكرميكني خوب ميشناسيش)،....بهرحال،هركدوم ازين آدمهاممكنه بخوان يه سري به مابزنن وماروموردلطفشون قراربدن،ازهمه تون تشكرميكنم وازتون ميخوام اگه فكرميكنين شماهم چيزي واسه گفتن توي اين وبلاگ دارين،به من كمك كنين تابتونيم يه كاري كنيم كارستون.......
منتظرنظراتتون هستيم.......

+ . ; ٦:٤٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸۱
comment نظرات ()