من و تو

يک گله وشکايت دوستانه از...

درموردآزادي بيان وجامعه مدني واين چيزهاهمتون ميدونين وهمه ماخواهان همچين فضايي هستيم،امااگه بهمون اجازه شودادن،آيابايدبه همه چيزگندبزنيم تاطرف ازون آزادي كه داده پشيمون بشه؟؟؟
+ . ; ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۱
comment نظرات ()