سمیرا:

بچه ها من منتظرحرفهاتون هستم چون اون چيزی که سوال کردم واقعابرام غريبه وناآشناست ودوست دارم درموردش بدونم .....تاجوابموندين چيزی نمينويسم...........

/ 1 نظر / 2 بازدید
امیر

سمیرا خانم... سوالتون احتیاج به فکر کردن زیاد داره...به راحتی نمی شه جواب داد.