كسي كه مي تونه منو عاشق كنه

اون كسي است كه محبت منو نسبت به خودش درك كنه و اجازه بده كه من از دوست داشتن لذت ببرم. كسي كه فكر كنه دوست داشتن اون به خودي خود هدف است نه وسيله اي براي كاري ديگر.
با تشكر . فيلسوف ۱۶ ساله اكتيو(اگه گفتيد:چرا؟)

/ 3 نظر / 8 بازدید
كشيش

من مخالفم .....دوست داشتن يعني دوست داشتن مجنون...يعني عشق مجنون به ليلي...مگه ليلي عاشق مجنون بود؟..مگه ليلي هم در دوست داشتن مثل مجنون بود؟..نه نبود اما عشق واقعي همون عشق مجنون به ليلي هست.

سمانه

من با كشيش موافقم! اما اكتيو هستي چون 1 خط در ميون اسمه تو است!!!!!!!