سميرا:
اگه قرارباشه كسي درموردنوشته هانظرنده كه نميشه،تك صدايي ميشه.آقايون چراساكتن؟....
من ازخانومهاميخوام كه تاجوابيه اي ازطرف آقايون صادرنشده،چيزي ننويسن.....احسان كه عذرش موجهه،چون نيست كه بنويسه ،ولي بقيه چي؟؟اساس كاراين وبلاگ برپايه نظرخواهي ونظردهي وبحث واينجورچيزاست واگه قرارباشه كه كسي نظري نده،اين وبلاگ به هيچ دردي نميخوره....
منتظريم.

3.gifb.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
سمانه

ميتونيم حالا بنويسيم؟