ياد مرگ وآرامش

امروز يه آرامش عجيبي و حس مي كنم آرامشي كه كمتر زماني به سراغم مياد و اين آرامش زماني به وجود مياد كه شما تو لحظه هاي تنهايي خودتون به مرگ فكر كنيد وهدف زندگي تو اين دنيا
اگه خوب فكر كنيد شما هم مثل امروز من آروم مي شين
دو چيز است كه ما انسانها هميشه بايد به ياد داشته باشيم اول خداوند بزرگ وبعد مرگ خود، من درتمام زندگي كوتاه خود سعي كردم معناي حقيقي تولد ،مرگ،بيماري ، درد رو درك كنم شايد به نتيجه درستي نرسيده باشم ولي فهميدم كه قبل ازاينكه مرگ غافگيرم كنه هواسمو جمع كنم تا حداقل خدا رو داشته باشم متوجه شدم كه تنها زماني قادرم ، هنگام مرگ آرامش داشته باشم كه تمام لحظات زندگيم ياد خدا را در ذهنم تكرار كنم ووبياد داشته باشم تمام نعمتها تمام وجود من از اوست .همه ما فراموش مي كنيم كه به صورت عميق به اين موضوع فكر كنيم كه
چه كسي هستيم ؟
چرا به دنيا آمده ايم ؟
هدف از زندگي چيست؟
ما فراموش مي كنيم براي چي توي اين دنيا هستيم وفقط براي رضايت وخوشحالي وموفقيت خودمون تلاش مي كنيم ودر اخر سر به كسي مبدل ميشم كه بنده وبرده جسم خودمون هستيم.
چرا ما آدما فراموش مي كنيم موقعي كه مرگ به سراغ ما مياد زمانيه كه تمام چيزاي كه جمع كرده ايم رو از دست مي ديم پس چرا براي بدست آوردن ماديات اينجوري سر همديگرو مي بريم چرا ؟
ما به اشتباه فكر مي كنيم مرگ نابوديه مرگ فنا شدن ، ولي مرگ يه زندگي دوباره يه ارامش ابديه البته براي كساني كه تو بازي اين دنيا بازيگر نقش مثبت باشن
مرگ زيباست برخلاف انديشه بيشترما آدما، اگر زماني حس كردين كه از مرگ مي ترسين به پرونده زندگيتون مراجعه كنيد دليلشومي فهميد.
يكي از اشعار گيتا مرگ و خيلي قشنگ توصيف كرده
مرگ، درست مانند لباس كهنه اي است كه انسان از تن بدر مي كند وبه جاي آن لباس جديدي مي پوشد،
به همين شكل ،گوهر تابناك وجود آدمي يا روح، جسم خود را ترك مي كند تا تولد نويني را تجربه كند
0
0
0
آن چه مسلم است ما براي تولدي ديگر مي ميريم
آن چه مسلم است ما متولد مي شويم براي اين كه بميريم
زماني كه انساني متولد مي شود مرگ هم چون سايه اي به دنبال اوست
وزماني كه انساني مي ميرد تولد وحيات ديگري به دنبال اوست

نوشته شده توسط : عسلی

/ 2 نظر / 51 بازدید
سميرا

عسل جان،خوش اومدي...منتظربقيه مطالب توونظراتت درمورد(2ختروپسرورابطه وعشق ونيازواحساس وسوتفاهم و....)هستم

سمانه

خوش اومدي عزيز! چند سالته؟