حاج حسین

ببخشيد٬ يکی به من بگه اينجا تعطيل شده؟! کشتی به گل نشسته؟! پس کو اون همه ادعا؟! خواهشا يکی به ما جواب بده. ممنون ميشم! فعلا

/ 4 نظر / 22 بازدید
افشين از بوشهر

ميگم راست ميگه ها ! حيفه ... . يه آدم آتيشي ميشناسم براي اينجا خيلي خوبه روزي دوميليون خط مينويسه در گوشتون ميگم

سمانه

حاج حسين مسئول اينجا سميرا و احسان هستن!! ما هم بي موضوع هستيم!!!

حاج حسين

سمانه خانم موضوع قبليتون به جايي رسد؟!

افشين

ميگم بچه ها ! من موضوع تو بلاگ خودم مينويسم ولي به جائي نميرسم .... . حاضرم همكاري كنم ولي شما هم پايه باشين ( تحفه طلا خوب نيا ) يه بار ديگه همه رو دور هم جمع كنين اينجارو هم راه بنازيمش