سمیرا:

اون نوشته امير(بحث ازمنطق)روخوندين؟فكرنميكنين دقيقاً همينطوره؟هميشه يكي اين وسط كم مياره والبته هزاران دليل منطقي وغيرمنطقي داره واسه توجيه كردن اين مساله،دم دست ترين اين دلايل هم اينه كه ناتوانيهاي خودشوبزرگ ميكنه،پررنگ ميكنه،تازه اون لحظه يادش ميفته كه درآينده چه مسووليتهاي سنگيني داره،اون لحظه يادش ميفته كه ازپسش برنمياد،حس فداكاريش گل ميكنه...توروخدابس كنين،اين مسخره بازيهاروبس كنين،من يه زوج جوون(البته خصوصي نامزدكردن وجالبش اينه كه پول حلقه هاي نامزديشون روخودشون دادن)،ميشناسم كه هردو22 ساله هستن(آقاپسر2ماه ازدخترخانوم كوچيكتره)،هردودانشجوي كامپيوتردانشگاه آزادهستن وپول شهريه روهم خودشون ميدن،ولي مال يه دانشگاه نيستن)،هردوشون كارميكنن(دختره كارمندبانكه وپسره كارمنديه شركت وكاركامپيوترميكنه)،هوارتاعاشق هم هستن،باورتون نميشه ولي يه حساب مشترك بازكردن كه سرماه ميرن توش پول ميريزن،تمام تلاششون اينه كه به هم كمك كنن كه اين عشق سرپابمونه وبه نتيجه اي كه ميخوان برسن،...پسره اصلاً جانزدكه من پول ندارم،خونه ندارم،جوونم ،نميتونم ياهربهانه ديگه،دختره اصلاًبه اين فكرنكردكه موقعيتهاي بهتري براش وجودداره ياهرچيزديگه ،هردوشون خيلي منطقي حرفهاشونوزدن ووقتي ديدن كه مشتركات زيادي دارن وميتونن واسه هم همسرخوبي باشن،تصميم گرفتن كه به هم كمك كنن تازودتربه هدفشون برسن...من وقتي همچين چيزي روميبينم خنده م ميگيره كه چطوربعضي ازآدمهااينهمه بهانه دم دستشونه تايه قضيه روماست مالي كنن،خوب عزيزمن،توكه ميدوني نميتوني،پس چراازهمون اول همه چيزروروشن وواضح بيان نميكني؟چراخودتوواونوگول ميزني؟بقول اميرچرااداي عاشقارودرمياري كه بعدتوش بموني؟؟...
***
يكي ازمشكلاتي كه هست اينه كه خيلي ازما يادنگرفتيم اگه يكي روديديم كه خوشگل وخوش تيپ وفلان وبهمانه،عاشقش نشيم،آخه اينكه عشق نميشه،عشق به ظواهر كه دوامي نداره،من قبول دارم كه طرف بايديه برورويي داشته باشه،ولي به عشق دريك نگاه اصلاً اعتقادندارم،خنده م ميگيره،مال عهدتيركمون سنگيه،مال اون زمانيه كه مردم اينقدرپاك وساده بودن كه همه چيزشون روميشدازهمون نگاهشون فهميد،ميشدبه خنده شون اعتمادكرد،ميشدبه برق نگاهشون دل بست،ميشدبه قولشون اميدواربود...توي اين زمونه،اونهايي كه مدتهاست هموميشناسن ودورادورآمارهمودارن،وقتي پاپيش ميذارن،بعدازيه مدت ميفهمن كه طرف عجب مارخوش خط وخالي بوده،چه برسه به اينكه بخواي بايك نگاه دلتوبدي بره...
***
بچه ها،من هم مثل اميرمعتقدم كه بهتره همه پيرامون يه مساله حرف بزنيم ياحداقل اگه ميايم اينجاومطالب خودمونوپيست ميكنيم،يه سري هم به نوشته هاي دوستامون بزنيم وحرفهاشونوبخونيم ونظرمونوبگيم،بابامن بخداخسته شدم ازبس گفتم كه اين وبلاگ برپايه نظرات افرادميگرده واگه نظري دركارنباشه وهركي بيادحرف خودشوبزنه وبره كه نميشه،خوب همه ماكه اينكاروتوي وبلاگ خودمون ميكنيم،پس ديگه چرااومديم اينجا؟؟....اصلاًيه چيزي روميدونين؟وقتي واسه نوشته هاي آدم پيامي نمياد،يه جورايي ضدحاله،چون انگارواسه هيچ كس مهم نيست كه توچي ميگي...!!!

/ 7 نظر / 5 بازدید
سمانه

با تمام حرفات موافقم!!!!!!!!!!

امیر

خیلی ممنونم به خاطر توجهی که به نوشتم داشتی...حقایق قشنگی رو بهش اشاره داشتی...با دید قشنگی هم بررسی کرده بودی...

امیر

ولی به نظرت راه اون زوج جوون درسته؟thank you.

سميرا

من فقط ميدونم اوناواسه بدست آوردن چيزي كه ميخوان دارن همه تلاششونوميكنن،اين مهمه،والبته اينكه هيچكدوم جانزدن وواسه احساسشون ارزش قائلن...

كامراد

من هم با حرفاتون موافقم. ولي بايد پي عللتش بود. چرا بعضيها عاقبت انديش نيستن.

كامراد

و در مورد اون زوج كه شما تعريف كردين. مطمئن باشيد به راحتي همديگرو از دست نميدن. چون راحت همديگر بدست نميارن. به نظر من اين روابط به بلوغ فكري دو طرف برمي گرده.

بهزاد

هوهوهوهو