علی:

سلام مجدد.
من خيلی وقت که روی کارای ژسرا و دخترا فکر می کردم رو حرفاشون و رو برخورداشون. و مدتها بود که می واستم رو اين موضوع بحث کنم اما جای اين بحث رو هيچ وقت پيدا نکرده بودم و هر بار اهم که پيدا کردم از طرف عناصر فاشيستی دانشگاه با نظرم مخالفت شد و بهم گفتن اين بحثا روی بچه ها رو به هم باز می کنه و واسه دانشگاه خوب نيستش.
اينجا حداقلش باعث ميشه ما يخورده حرفای همرو بشنويم. اما اين حرف زدنها با واقعيت خيلی خيلی فرق داره همين شيرين خانوم يا امير آقا (نوعی)که اينقده صاف و ژوسکنده حرفاشون رو می زنن شايد اگه تو خيابون تو تلويزيون تو يه گروه بحث دانشجويی باشن اينطور حرف نزنن مگر اينکه جو رو براشون آماده کنن.
يه بدی که نت يعنی گروپ ها چتروم ها و وب لوگ ها دارن اينه که چون وقتی ما داريم يه چيز رو مينويسم چون طرفمقابل رو ننميبينيم چون وجودشو احساس نميکنيم و تو تنهايی خدمون داريم فکر می کنيم بعدش حرفامون رو پياده می کنيم ممکنه خيلی چيزی بگيم که اگه واقعا تو جامعه بخوايم بزنيم ممکنه که اصلا اين حرفا رو نزنيم.
خوب اين يه نظری بود که من در مورد اين بلاگ داشتم.
بعدا بقيه حرفمو می زنم.
راستش من يخورده سرم شلوغه امروز که تعطيل بود يخورده وقت داشتم و اومدم.
اميد وارم از من دلخور نشين و در ضمن اينجا محلی برای بحث های ۲نفره نشه و همه با هم بحث کنن.
قربون همه
علی - ط

/ 0 نظر / 3 بازدید