اين منم!!!

گزارشگر: دوست داري طرف مقابلت چه طوري باشه؟
احسان: با من صادق باشه !
گزارشگر: چه انتظاري ازش داري؟
احسان: با من صادق باشه!
گزارشگر عاشق چه چيزي ميشي؟
احسان: صداقت و روراستيش و اون چشمهاي خوشگلش كه هميشه به من ميگن كي داره دروغ ميگه!
---------------------------
نظر يكي از دوستام كه ازش پرسيدم دوست داري طرف مقابلت چه كسي باشه و عاشق چه چيزي ميشي؟
خوش هيكل باشه!
قدش حدود 165 تا 170 باشه!
سبزه باشه!
جذاب باشه!
خوش لباس باشه!
منو واسه خودم دوست داشته باشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------
فيلسوف جان خوش اومدي ، عزيزم يك كم زير ديپلم بنويس من كه سر در نياوردم ،دوستان اگه فهميدند به من هم بگويند .من آخه يك كم املم!!!
فيلسوف جان اين گوشه واسه خودت يك لينك بذار تا اينقدر اذيت نشي هر دفعه اون پايين لينك ميدي!!!
--------------------------
شرمنده امروز مصور نبود!!!!
+احسان+

/ 0 نظر / 7 بازدید