سميرا:

نميدونم چرابعضي ازآدمهاهستن كه انتظاردارن اگه دوتادخترپسرباهم گرم ميگيرن وباهم راحتن،زودپيش خودشون يه فكرهايي بكنن ويه نتايج خاص!!!بگيرن...اي بابا،عزيزمن،مگه نميشه باپسرهاراحت بودوباهاشون ارتباط خوب داشت،بدون اينكه GF شون باشي؟مگه نميشه بدون اينكه رابطه تااون حدشخصي بشه وپاي عشق وقلب وگاهي اوقات سكس بيادوسط،بايه پسرارتباط داشت وازبودن بااون لذت برد؟....ايناروميگم،چون ازجمعه كه رفته بوديم بيرون تاحالاايناتوي دلم مونده كه به يه بنده خدايي بگم،عزيزم،توچرافكركردي اگه من وآقاي فلاني بههم راحت بوديم،پس حتمابايديه خبري باشه؟؟..چراماهايادنميگيريم كه پسرهاروبه عنوان يه آدم ديگه مثل خودمون ببينيم،نه به عنوان اينكه پسرهستن وجنس مخالف هستن وچه وچه وچه....هم تووهم يه سري ديگه ازون آدمهاي اون جمع ويه خيل عظيم ازمردم جامعه مون،چرااينقدرموضوع روسخت ميگيرين؟هرچي بخواي روي اين مساله حساس باشي وهرچي بخواي اوناروغريبه بدوني وفكركني ازه يه كره ديگه اومدن وهوارتاناشناخته هستن،واسه خودت سخت ميشه ....اگه اونومثل خودت بدوني،خيلي زودميتوني بشناسيش،اگه بشيني باهاش به عنوان يه دوست(جنسيت واقعامهم نيست) حرف بزني،ميبيني كه چقدرراحت ميشه زبونشون روفهميد،ميبيني كه چقدرشخصيت ساده اي دارن واصلااونجوري كه توفكرميكردي،شخصيت لاينحل وغيرقابل فهم ندارن،ميفهمي كه چقدربه داشتن يه دوست ازون جنس احتياج داشتي،اون وقته كه ميفهمي چقدرالكي واسه خودت قيدوبندگذاشتي وچقدرالكي هزارتاوسواس داري توي رفتارت....بخدااونهاهم مثل ماهستن،اگه بعضيهاشون هستن كه يه جوري هستن،بخداذاتشون بدنيست،حداقل اينوميتونم بگم كه بيشترقريب به اتفاقشون آدمهاي ذاتاً خوبي هستن،فقط بايدبخواي كه بشناسيشون،فقط بايداون هم بفهمه كه تواونودرك ميكني،تواونوميفهمي،بخداكه زبونشون خيلي راحته،آدم خيلي زوديادميگيره كه چه جوري باهاشون حرف بزنه كه احساس غريبه گي نداشته باشن وماروهم ازخودشون بدونن...من بااون دخترهايي كه فقط بلدن واسه پسرهاعشوه بيان وشناختشون ازپسرهامحدودميشه به اون روابط غيرمنطقي وغيرعقلاني كه دارن ،نيست،من طرف صحبتم اون كسيه كه دلش ميخوادپسرهاروبشناسه،ولي ميترسه توي يه رابطه اي بيفته كه ديگه نتونه برگرده،ميترسه ريسك كنه،ميترسه نكنه احساساتي بشه...نه جانم،بخداهيچكدوم ازين اتفاقات نميفته اگه باهم روراست باشين،اگه بدونين چراباهم هستين،اون وقت همه قضيه حل ميشه....من اصلابااون دخترهايي كه به سن بيست وچندسالگي ميرسن وافتخارميكنن كه باهيچ پسري رابطه نداشتن،هم عقيده نيستم،حتي درموردسكس هم شايديه وقتهايي يه سري ازآدمهاباشن كه لازم باشه قبل ازازدواج حتماتجربه ش كنن تابفهمن كه چيزهاي مهمتري هم هست كه بخاطرش ازدواج كنن(درين موردبعداًحرف ميزنم)....سعي كن طرفتوخوب بشناسي،چون اين به اون كمك ميكنه كه اون هم توروبيشتروبهتربشناسه......

/ 6 نظر / 6 بازدید
Amir

Salam, mozooe besiar jalebi ro entekhab kardid va ziba dar moredesh harf zadidkhoda neghahdar

سمانه

واقعا ممنون بسيار جالب بود!!!!!!!!!!!! بعضي وقتها اين ديوارهايي كه ميسازيم اجازه نميده واقعيت را ببينيم!!!!!!من منتظر مطالبتون هستم.

aaraam

جانا سخن از زبان ما مي گويي :)منم هميشه گفتم ، توروخدا يه خرده به مفاهيم فكر كنين نه به ظواهر . آدمارو بشناسين !سميرا جان برام ميل بزن ، دوست دارم باهم حرف بزنيم ! بالاخره يه دختر باحال پيدا كردم ! منتظرم !ممنون

كامراد

رو اين موضوع خيلي بيشتر بايد بحث شه.اينا تا حد حرف همه قبول دارند .ولي چرا وقتي به عمل كه مي رسه همه چي فرق مي كنه .و اونجا ديگه اون فكري كه در اين مورد رو داشتيم رو نميتونيم بهش عمل كنيم. !!! چي نمي زاره؟

كامراد

از چي مي ترسين؟ لطفا يه سر به وبلاگه من و تو بزنيد. :))))

kevin*پسری از شهر وفا

من کار ندارم شما چی فکر میکنی ، اما باور کنید که پسرهایی هم پیدا میشن که دنباله یه رابطه کاملاً پاک باشن...هر چند که میدونم خیلی کم هستن...