کامراد:
سوال ۱و۲ تون يکی نيست؟
۱و۲- براي يه مرد اعتماد طرف مقابل به اون، خيلي براش ارزش داره. و اين فكر ميكنم براي همه صادق باشه.
وانتظارم از اون اينه كه از من بيش از اوني كه هستم انتظار نداشته باشه. و من رو همينجوري كه هستم قبول داشته باشه .و هيچ چيزي نبايد بين ما مبهم باشه. و بعد از خدا، نزدیکترين کس اون، من باشم و نزدیکترين کس من، اون.
3- جواب دادنش سخته. اميدوارم عاشق روحش بشم. چون غير اين نابود شدنيست.

همينقدر بسته ديگه؟5.gif
ايام به کامتان

/ 2 نظر / 7 بازدید
سميرا

كامرادجان،مرسي كه باوجودمشغله كاري كه ميدونم داري،اينجاهم سرميزني.....باحرفت موافقم،چون فقط اگه عاشق روحش بشي،عشقت ابدي ميمونه......

سمانه

كم بود اما خيلي جالب بود!