سمیرا:بچه ها،من ترجيح ميدم يه كم بحث كردن درموردشرايط اجتماع روول كنيم واول ازخودمون شروع كنيم،همه ماازشرايط نامناسبي كه توي ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید
سميرا:بچه ها،من نميدونم آيابه ماهيت اين وبلاگ پي بردين يانه؟اين يه كارگروهيه كه من واحسان شروع كرديم وازچندنفرديگه هم خواستيم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید
سميرا: نميدونم چرابعضي ازآدمهاهستن كه انتظاردارن اگه دوتادخترپسرباهم گرم ميگيرن وباهم راحتن،زودپيش خودشون يه فكرهايي بكنن ويه نتايج خاص!!!بگيرن...اي بابا،عزيزمن،مگه نميشه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 5 بازدید
دی 82
1 پست
آذر 81
1 پست
آبان 81
6 پست
مهر 81
21 پست
شهریور 81
36 پست
مرداد 81
60 پست