سميرا:مجبورم يه سري توضيحات بدم:حتماًواستون عجيبه كه چطوربه جمع مادوتاآقاپسر16 ساله اضافه شدن؟راستش من خودم هم اولش يه كم مردد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

موضوع

سمیرا: ازاين همه اشتياق واسه نوشتن پيرامون يه موضوع خاص ،خوشحالم،...احسان اون پائين چندتاموضوع انتخاب كرده بودكه اولي روهمه قبول كرده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید
دی 82
1 پست
آذر 81
1 پست
آبان 81
6 پست
مهر 81
21 پست
شهریور 81
36 پست
مرداد 81
60 پست