سميرا:بچه هاانتخاب بدي نبود،ولي من يه چيزي مابين 2و3 روپيشنهادميكنم،قبل ازاينكه موضوع انتخابي روببينم يه مطلب هم درموردش نوشته بودم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید
دی 82
1 پست
آذر 81
1 پست
آبان 81
6 پست
مهر 81
21 پست
شهریور 81
36 پست
مرداد 81
60 پست