ارتباط

دختر و پسر نمونه های دوگانه موجوداتی هستند که در بطن يک نوع، از نظر توليد با هم تفاوت پيدا می کنند و آن ها را فقط از طريق ارتباطی که با هم دارند می توان تعريف کرد.
بیایید تا تعریف کنیم.
(شرک)

/ 1 نظر / 7 بازدید
kevin*پسری از شهر وفا

ببخشید من متوجه نشدم ؛یعنی ما دختر و پسر ها رو از ارتباطی که بین اونهاست میشناسم ؟! و دیگه راهی واسه شناخت اونا نیست ؟!!!!!! آخه تو این جمله که نوشتید گفتید *فقط*